Sinoloji programı, Asya’nın merkezi kültür alanı olan Çin’i konu edinen bir bilim dalıdır Çin dilini ve uygarlığını inceler.

Programın amacı: Orta Asya Türk tarihinin aydınlatılmasında Çincenin bir kaynak dili olarak kullanılmasıdır. Çin kaynaklarından yararlanabilmek için önce Çincenin, sonra Çin tarihinin, edebiyatının, felsefesinin bilinmesi ve Çin uygarlığının çok iyi tanınması gerekir. Sinolojinin görevi, zengin Çin kaynaklarından Türk tarihi ite ilgili bilgileri ortaya çıkarabilecek bilim insanları yetiştirmektir
Ders içerikleri: Sinoloji Anabilim Dalı’nda öğrencilere dört yıl süreyle Çağdaş Çince, Klasik Çince, Çın Tarihi, Çin Edebiyatı, Çin Felsefesi ve Çin Kültürü dersleri verilmektedir.

Çalışma Alanları:

• Başbakanlık,

• Dışişleri Bakanlığı,

• Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı,

• Turizm Bakanlığı,

• Kültür Bakanlığı

• Çeşitli üniversitelerde görev alabilmektedir.