Rus Dili ve Edebiyatı programı. Rus dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyıp, benzer ve farklı özelliklerin anlaşılabilmesini ve bunun meslek yaşamında avantaj haline gelmesini sağlayacak kadar iyi düzeyde Rusça öğretir.

Programın amacı : Rusçayı çok iyi seviyede bilen; çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek; yeterli alan bilgisi ve becerilerine sahip;  öğretmenlik mesleğinin gereklerini yerine getirebilen bireyler yetiştirmektir.

Ders içerikleri: Servis ve pratik ders olarak İngilizce, Arapça ve Latince okutulmaktadır. Öğrenciler Rus dili ve grameri, Rusça sözlü anlatım, Rus edebiyatı, uygulamalı metin çalışması ve uygulamalı gramer derslerini almaktadır.

Çalışma Alanları: Mezun olan öğrenciler başta üniversiteler olmak üzere, devlet kurumlarında ve özel şirketlerde istihdam edilmektedirler. Ayrıca öğretmen, araştırma görevlisi olabilmekte ve tercümanlık hizmeti verebilmektedirler.