Polonya Dili ve Kültürü programı. Slav dilleri arasında Latin alfabesine sahip bir batı Slav dili olan Polonya dilinin (Lehçe) yanı sıra Polonya kültürünün, tarihinin ve edebiyatının ele alındığı bir lisans programıdır.

Programın Amacı: Polonya Dili ve Kültürü anabilim dalı; Lehçe öğretmek, bu dili kullanabilme yetisi kazandırmak ve Polonya kültürünü edebiyat ağırlıklı olarak tanıtmak temel somut amacıyla açılmış bir bölümdür.

Ders içerikleri: Bölümde fonetik, gramer, konuşma, çeviri, kültür tarihi ve edebiyat tarihi dersleri, lisansüstü düzeyde çeviri, edebiyat tarihi ve tarih dersleri verilmektedir. Lisans düzeyi birinci sınıfta Polonyalı uzmanlar tarafından verilen fonetik ve konuşma derslerinde öğrencilere dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerileri kazandırılmakta olup yine aynı sınıfta verilen gramer ve uygulamalı dil dersleri ile öğrencilerin dil bilgisi geliştirilmektedir. İkinci sınıfta verilen gramer, çeviri, kültür tarihi dersleri, öğrencilerin 3. ve 4. sınıflarda ağırlıklı olarak aldığı edebiyat tarihi ve çeviri derslerine temel oluşturur niteliktedir.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler “Ankara Üniversitesi, Polonya Dili ve Kültürü” bölümü lisans diploması alarak mezun olurlar.

Çalışma Alanları:

• Dışişleri Bakanlığı

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Başbakanlık

• Turizm şirketleri

• Tercümanlık