ÖSYM tarafından hazırlanan 2018 YKS Değerlendirme Raporu Ağustos 2018’de resmi sitede yayınlanarak tüm Türkiye ile paylaşıldı. İlginç detayların yer aldığı raporun YDT ile ilgili kısmı ise aşağıda yer almaktadır:

İngilizce Testi
YDT oturumunun İngilizce testindeki doğru cevap dağılımı Grafik 12’de gösterilmiştir. Grafik 12’de adayların İngilizce testindeki dağılımları incelendiğinde, adayların 0 ile 80 arasında değişen doğru cevap sayılarına sahip olduğu ve dağılımın sola doğru yığıldığı görülmektedir. Bu durumun diğer bir göstergesi, adayların %48,6’sının doğru cevapladıkları soru sayısının 10 ile 30 arasında değişmesidir. Testte 30 ile 75 arasında doğru sayısında sahip aday oranları görece birbirine yakındır. Testte bulunan soruların tamamını doğru yanıtlayan 17 aday
(%0,02), hiçbir soruyu doğru cevaplayamayan 60 aday (%0,06) bulunmaktadır.

Sınava dair diğer detayların yer aldığı grafik ve tablolar ise aşağıdaki gibidir: