Mütercim – Tercümanlık programı yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek çevirmen adayları yetiştiren bir programdır.

Programın amacı: Öğrencilerin sözlü ve yazılı çeviri derslerinde çeviri becerilerini, güncel, ulusal ve uluslararası siyaset, hukuk, ekonomi, edebiyat, teknik (tıp, teknoloji) alanlarından seçilen metinlerin çevirileri ile güçlendirmektir.

Ders içerikleri: Programda söylem çözümlemesi, metin çözümlemesi, çeviri eleştirisi, dilbilim, web sayfası çevirisi, sesli betimleme, sesli dublaj ve film alt yazısı çevirisi, AB Kurumlan, AB Müktesebatından çeviriler ve bilgisayar destekli çeviri dersleri verilmektedir. Sözlü çeviri becerileri aşamalı olarak verilen yazılı metinden sözlü çeviri, ardıl ve eşzamanlı çeviri dersleri ile desteklenir.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler programdan Mütercim – Tercüman unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar. Mütercim – Tercümanlık lisans eğitimi İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak üç ayrı dilde verilmektedir. Öğrenciler bu bölümlerden herhangi birini tercih edebilmek için istedikleri bölümün dilinde sınava (YKS-DİL) girmelidirler.
Çalışma alanları:

• Dışişleri Bakanlığı

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ve özel okullar başta olmak üzere, yabancı dil eğitimi veren bütün kurum ve kuruluşlar

• Devlet Planlama Teşkilatı

• Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesi

• Üniversitelerin ilgili bölümleri

• TRT

• Özel televizyon kuruluşları

• Yayınevleri

• Özel çeviri büroları

• Yerli ve yabancı haber ajansları