Bulgarca Mütercim-Tercümanlık programı öğrencilere yeterli deneyim ve donanım edinebilecekleri şekilde çağdaş çeviri öğreniminin gereklerini yerine getirecek bir program sunar.

Programın amacı: Mütercim-Tercümanlık Bölümü, genç bir bilim dalı olan çeviribilimin geçmişi ve günümüze dek gelişimi bağlamındaki yaklaşımlar ile alanla ilgili kuramlar konusunda bilgili, geniş bir genel kültür yelpazesine sahip ve uzmanlık alanları kavram örgüsüne hâkim çevirmen adayları ve genç akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders içerikleri: Program çevirmen ve akademisyen adaylarının sözlü ve yazılı çevirmenlik sürecinde ihtiyaç duyacakları alt yapı ve donanımı onlara kazandıracak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilere çeviribilim alanına ilişkin kuramsal bilgi aktarılmasının yanı sıra yazın kuramları ve çevirisi, uzmanlık alan bilgisi ve uzmanlık alanı metinleri çevirisi, basın ve diplomasi dili, hukuk ve tıp terminolojisi ve ilgili alanlardaki metin çevirileriyle yazılı çeviri türleri ve uygulamaları konularında eğitim verilmektedir. Ayrıca konferans çevirmenliği, andaş çeviri, ardıl çeviri, yazılı metinden sözlü çeviri, özetleyerek çeviri, vb. derslerle sözlü çeviri türleri ve uygulamaları konularında da eğitim sağlanmaktadır.
Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğretim dili; Türkçe, Almanca, Bulgarca ve İngilizcedir. Öğrenciler programdan Mütercim – Tercüman unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

• Trakya Üniversitesi’nde Bulgarca Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma Alanları:

• Çeviri büroları

• Mühendislik ve mimarlık firmaları

• Dış ticaret şirketleri

• Özel kurum ve kuruluşlar

• Turizm acenteleri ve turizm alanında faaliyet gösteren diğer işletmeler

• TRT

• Çeşitli Müsteşarlık ve Bakanlıklar

• Türk Silahlı Kuvvetleri

• Elçilik ve dış temsilcilikler
Bunun yanı sıra yüksek dil hâkimiyeti gerektiren Avrupa Birliği projeleri kapsamında, dil asistanlığı gibi görevleri de yürütebilmekte ve üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilmektedirler.