Mütercim – Tercümanlık (Arapça-Çince-Rusça-Farsça) programı, çevirmen ihtiyacını karşılayacak mesleki bilgi ve donanıma sahip nitelikli çevirmenler yetiştirir.

Programın Amacı: Dil bilinci gelişmiş, çeviriyi yalnızca dil düzeyinde gerçekleşen bir etkinlik değil kültürlerarası iletişim olarak algılayan; Türkçe ile Arapça. Çince. Rusça ya da Farsçaya ve ilgili dillerin kültürlerine / kurumlarına hakim; çeviri teknikleri, uygulamaları ve kuramları hakkında bilgi birikiminin yanı sıra uluslararası ilişkiler, iktisat, hukuk gibi sosyal bilimler ile temel fen bilimlerinin alan bilgisi ve terimleriyle tanışarak yazılı ve sözlü çeviri konusunda uygulama deneyimi edinmiş çevirmenler yetiştirmektir.

Ders içerikleri: Mütercim-Tercümanlık bölümünde genel olarak sözlü anlatım, yazı becerisi, eleştirel okuma, dilbilgisi, okuma becerisi, sözcük bilgisi, dinleme becerisi, yazılı metinden sözlü çeviri, yazılı çeviriye giriş, güncel konular, teknik çeviri, bilimsel yazma becerisi, ardıl çeviri, terim çalışmaları, çeviri kuramları, çeviri eleştirisi, çeviri uygulamaları ve eşzamanlı çeviri gibi çeviri bilimiyle alakalı teorik dersler vardır. Bunların yanında öğrencinin okuduğu bölümün diline tam anlamıyla hakim olabilmesi için gerekli dil dersleri de verilmektedir.

Programın eğitim süresi 4- yıldır. Öğrenciler programdan Mütercim-Tercüman unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları;

• Başbakanlık Enformasyon Daire Başkanlığı

• içişleri Bakanlığı

• Genel Kurmay Başkanlığı

• Dışişleri Bakanlığı

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

• Vakıflar Genel Müdürlüğü

• Dış Ticaret Müsteşarlığı,

• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

• Anadolu Ajansı

• Özel radyo ve televizyon kuruluşları

• Gazete, ajans ve yayınevleri

• Uluslararası şirketler

• Çeviri büroları

• Turizm acenteleri ve turizm alanında faaliyet gösteren diğer işletmeler