Latin Dili ve Edebiyatı programının vizyonu evrensel bilim, felsefe, edebiyat ve sanat dili olan Latinceyi çağdaş yöntemlerle öğreterek, günümüze katan eserler ışığında, Batı Medeniyetinin temelini oluşturan düşünce yapıları, kültürel değerler, hak, hukuk ve adalet anlayışı üzerine derin bir bilinç kazandırmaktır.

Programın Amacı: Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın amacı, Batı kültürünün ve uygarlığının temel unsurlarını kavramak için gerekli olan klasik edebiyatı ve kültürü öğreterek, bilimsel ve felsefi düşünme yetisine ve birey olma bilincine sahip nesiller yetiştirmek, ayrıca Latince eserleri filolojik yöntemle özgün dilinden çevirerek Türkçeye kazandırmak ve böylece ülkemizde çeviri edebiyat alanında var olan kültürel boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır.

Ders içerikleri: Latin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında dil, alfabeden başlayarak ele alınmaktadır. Bunun için kuramsal ve uygulamalı yöntemle dil bilgisi ve dilin yapısı öğretilmektedir. Bunun yanı sıra Roma toplumu ve yazını tanıtılmaktadır. Dilin yapısı sentaks (sözdizimi) dersleriyle daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Öte yandan Latin düz yazısı ve şiirinden örnekler okutulmaktadır. Bunun dışında öğrenciler yaşayan diller, Tarih, Felsefe, Arkeoloji vb, ana bilim dallarından seçmeli ders alabilirler.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

• Ankara Üniversitesi’nde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, lisans eğitim süresine dahil değildir.

Çalışma Alanları:
• Öğretmenlik (Pedagojik formasyon alınması durumunda)

. Üniversiteler (Yüksek lisans yapılması durumunda)

• Müze, kütüphane ve arşivler

• Çevirmenlik

• Kamu ve özel sektör