Kore Dili ve Edebiyatı programı, öğrencilere Kore dili ve kültürünü öğreterek Koreceye hakim olmalarını ve bu alanda iş bulabilmelerini sağlamaktadır. Türkiye ve Kore arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin gün geçtikçe gelişmesi ve çift taraflı ticari anlaşmaların imzalanmasıyla Kore dilini iyi derecede bilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın amacı: Kore dilinin öğretilmesinin yanı sıra Kore tarihini, Kore klasik ve modern edebiyatını. Kore kültürünü tanıtarak bu alanlarda yazılmış önemli kaynakları incelemeyi ve bu alanlarda araştırmalar yaparak bunların tanıtılmasını sağlamaktır. Amaç sadece bu alanlarda öğretim vermek değil, aynı zamanda iki ülke arasında köprü görevi görecek insanlar yetiştirmektir.

Ders içerikleri: Programda öğrenciler Kore kültürü ve tarihi hakkında temel bilgiler edinirken Korece okuma, yazma, konuşma yeteneğini geliştirebilecekleri dersler almaktadır. Bunların yanında dilbilimi, Kore edebiyatı, Kore’deki felsefi düşünceler; Asya ülkeleri, kültürleri ve Kore kültürünün tarihsel gelişim süreci göz önünde bulundurularak irdelenmektedir. Ayrıca program temel bilgisayar dersi, tez yazımı, çeviri alıştırmaları ve Korece dil bilgisi derslerini de içermektedir.

Çalışma Alanları:

• Dışişleri Bakanlığı

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Türk Hava Yolları

• Kore Büyükelçiliği

• Kore Başkonsolosluğu

• Profesyonel turist rehberliği

• Seyahat acentelerinde yöneticilik

• Hyundai, Samsung, Kia, LG, SK, Posco gibi büyük Kore firmaları

• Kore ile ticari ilişkileri olan firmalar

Ayrıca Kore’ye olan ilgilinin gün geçtikçe artması dolayısıyla Kore ve Kore edebiyatını iyi bilen akademisyen ihtiyacı da artmaktadır. Mezun öğrenciler akademik olarak ilerleme fırsatı da bulabilirler