Karşılaştırmalı Edebiyat programı ulusal sınırların ötesinde, farklı dillerde, farklı edebi türlerde ve farklı çağlarda yazılmış eserlerin incelendiği bir disiplindir.

Programın amacı: Öğrenciye edebiyatın yanı sıra görsel sanatlar, müzik, tarih ve felsefe alanında da formasyon kazandırmaktır. Programda İngiliz edebiyatı ve kültürü ağırlıklı olmak üzere, Avrupa ve Türk edebiyatı ayrıntılı olarak işlenmekte, değerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır.

Ders içerikleri: Programda dersler birbirini destekleyen iki eksen üzerindedir. Bunlardan biri, edebiyat inceleme ve eleştirisi konusunda yetkinlik kazandıracak yöntem dersleridir ki, bu dersler hem teorik hem de uygulamalı olarak verilir ikinci eksen ise, edebi metinlere derinlik kazandıracak tarihsel, sosyolojik ve kültürel bağlamların sunulmasıyla ilgilidir. Mitoloji, Batı Kültürü ve Medeniyeti, Sanat Tarihi, Toplumsal Düşüncenin Felsefi Temelleri gibi dersler bu amaçla oluşturulmuş derslerdir.

Programın eğitim süresi U yıldır ve mezun olan öğrencilere Karşılaştırmalı Edebiyat (Komparatistik/ Comparative Literatüre] alanında iki dilde diploma verilir.

* Bilgi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İngilizce Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler l yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma alanları: Bu bölümden mezun olan öğrenciler edebiyat eleştirisi, reklamcılık, kültür ve yaratıcılık gerektiren bütün alanlarda, yani senaryo yazımı, belgesel araştırmacılığı, çeviri, yayınevi editörlüğü, turizm, her türlü tanıtım uzmanlığı, müzecilik gibi alanlarda çalışabilirler.