Japonca Öğretmenliği programı, Japoncanın, seçmeli ikinci yabancı dil olarak ortaöğretim kurumlarında da öğretilmeye başlanacağı düşünülerek, Japonca bilen öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Programın amacı: Bölüm eğitim ve kültür alanında Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesi ve geniş bir kitleye yayılabilmesi için nitelikli ve Japon Dili’ne hâkim öğretim elemanları ile çeşitli sektörlerdeki Japon firmalarında faaliyet gösterebilecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Ders içerikleri: Öğrencilere bu programda Japon dilini etkin ve akıcı bir şekilde kullanma becerisi kazandırılırken, dil eğitimi, toplum, edebiyat, tarih gibi konularda da engin bilgi ve kültür birikimi aktarılır.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler programdan mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları: Mezunlar turizm kuruluşlarında, elçiliklerde, tercüme bürolarında, Japonca Dil kurslarında ve dershanelerde görev alabilirler.