Japon Dili ve Edebiyatı programı, ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunabilecek insanların yetiştirilmesine hizmet eder ve Japonoloji alanında bilimsel çalışmalar yapacak araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunur. Türkiye’nin dost ülkesi olan Japonya, coğrafi uzaklığa rağmen her zaman Türk insanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dikkatini çeken ülkelerin başında yer almıştır.

Programın amacı: Japon Dili ve Edebiyatı alanında çağdaş yöntem ve bilimsel ilkeler ışığında saha araştırmalarını yürütecek ve dilin eğitim ve öğretiminde aktif rol oynayacak bireyler, araştırmacılar ve kamu ile özel sektörde bu dillere ihtiyaç duyulan alanlarda görev alabilecek Japon diline hakim personeller yetiştirmektir.

Ders içerikleri: Programın dili Türkçe ve Japonca olup, derslerin içeriği dilbilim, kültür, tarih, edebiyat ve çeviri gibi konuları kapsamaktadır.
Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler programdan filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları:

• Dışişleri Bakanlığı

• Japonya Büyükelçiliği ve Konsolosluk

• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

• Turizm Bakanlığı

• Çeşitli Japon şirketleri

• Türk – Japon ortaklığı ile kurulmuş şirketler

• Çeşitli havayolu firmaları

• Japonca öğreten dil kursları

• Turizm sektörü

Ayrıca Formasyon programını tamamlayan öğrenciler Japonca Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapabilmektedir.