İtalyan Dili ve Edebiyatı programında, İtalyancanın dil özellikleri ile beraber İtalya edebiyatına ait eserler ve bunların özelliklerine dair eğitim verilir.

Programın Amacı: Uygarlık tarihine önemli katkılarda bulunmuş olan İtalya’nın dil, kültür ve edebiyatını araştıran ve öğretimim yapan bu Anabilim Dalı ile Batılı toplumların ortak malı olmuş manevi değerlerin ve düşünce yapısının ülkemizde tanıtılmasına aracılık ederek çağdaş dünya ile bütünleşmemize katkıda bulunmaktır.

Ders içerikleri: Programda temel İtalyanca dil becerilerini kazandırmayı hedefleyen okuma, yazma ve konuşmaya yönelik dilbilgisi, kompozisyon ve dil çalışmaları derslerinin yanı sıra İtalyan kültür tarihi ve metin inceleme dersleri verilmektedir. Kuramsal açılımlı çeviri uygulamaları, başlangıcından günümüze İtalyan edebiyatının başlıca dönemleri, akımları ve yazarlarının ele alındığı İtalyan edebiyat tarihi, tür olarak İtalyan romanı ve öyküsünün gelişimi, günümüz postmodern kavramları bağlamında incelenen çağdaş İtalyan edebiyat metinleri. Batı dünyasında 17. yüzyıldan itibaren gelişen yazınsal eleştirinin başlıca kuramlarını tanıtıcı edebiyat eleştirisi ve eleştirel okuma çalışmaları gibi derslerle günümüzde edebiyata, sanata ve kültüre bakışı kucaklayan bir program sunmaktadır. Öğrencilerin Anabilim Dalında, Roma ve İtalya Tarihi, İtalyan Edebiyatı Tarihi, yazar ve şairleri ile ilgili edindikleri bilgiler dört yıllık öğretim süreci içinde Latince, Mitoloji, Sanat Tarihi vb. gibi yan dal dersleri ile pekiştirilmektedir. Kuramsal derslere ek olarak, İtalyanca dil kullanımını geliştirmeye yönelik Audio-Visivo, Pratik İtalyanca, Sözlü ve Yazılı Anlatım gibi pek çok pratik ve konuşma dersi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde yer almaktadır.

Ülkemizde 2 üniversitede İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü yer alır. Bunlardan biri Ankara Üniversitesi,

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde bulunur. Diğeri ise İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesindedir.

Programın eğitim süresi 4. yıldın Mezun olan öğrenciler lisans diplomasıyla birlikte filolog unvanı alırlar.

• Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde İtalyanca Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma Alanları:

• Öğretmenlik

• Başbakanlık

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Dışişleri Bakanlığı

• Tercümanlık

• Bankalar

• Özel sektörde özellikle tekstil ve dış ticaret üzerine firmalar

• Turizm kuruluşları