İspanyol Dili ve Edebiyatı programı üniversitelerin Edebiyat fakültesinde yer alan bir bölümdür. Bu bölümde İspanyolca’nın dil özellikleri ile İspanya’ya ait edebi eserler ve bu eserlerin edebi özellikleri incelenir.

Programın Amacı: İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın amacı, uluslararası bağlamda dünyanın en çok konuşulan ikinci dili olan İspanyolca ve ekonomik bağlamda dünyanın sekizinci ekonomik gücünü temsil eden İspanyol kültürüyle Türkiye arasında diller, kültürler ve disiplinlerarası bir köprü vazifesini görmek ve bu çerçevede bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektir. Öğrencilerin İspanyol dilini tüm kurallarıyla tanıyıp uygulama becerisine sahip olmalarının ve İspanyol Edebiyatı hakkında derin bilgi sahibi olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bölümde öğrencilere hem ileri seviyede İspanyolca hem de İspanya’nın tarihsel gelişimi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı öğretilir.

Ders içerikleri: İspanyol dili ve edebiyatı bölümünde diğer yabancı dil programlarında görülen dersler gibi bölüme ait gramer dersleri ağırlık göstermektedir. Gramer derslerinde İspanyolcanın dil özellikleri detaylıca incelenir. Gramer derslerinin yanında İspanyolca metin analiz dersleri de vardır. Analiz derslerinin yanı sıra çeviri dersleri de verilmektedir. Ayrıca İspanya ve İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinin edebiyatına ait eserler İncelenmekte ve bu eserlerin edebi özellikleri tartışılmaktadır.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

* Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde İspanyolca Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma Alanları:

• Çevirmenlik

• Kütüphanecilik

• Arşivcilik

• Üst Düzey Yöneticilik

• Dilbilim

• Okutmanlık

• Akademisyenlik

• Turizm Kuruluşları

• Konsolosluklar

• Elçilikler

• Dışişleri Bakanlığı

• Yayın Kuruluşları