06İngilizce Öğretmenliği programı İngilizce öğretmem yetiştirmeye yönelik eğitim veren bir lisans programıdır.

Programın amacı: Küreselleşmenin gereksinimlerini karşılamak üzere dil yeterlilikleri gelişmiş, dil eğitimi alan bilgisi ve becerilerini kazanmış, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi amaç edinmiş öğretmenler yetiştirmektir. Dört yıllık eğitim süresi boyunca öğrencinin İngiliz diline hakimiyeti artarken, öğretmenlik mesleğinin gerekleri de sınıf içi uygulamalarla öğretilmektedir.

Ders içerikleri: İngilizce Öğretmenliği lisans programı, yabancı dil öğretim yöntemleri, dil becerilerinin öğretimi, teknolojinin dil öğretiminde kullanılması, seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması dersleri gibi hem kuramsal hem de pratiğe yönelik dersler ile öğretmen adaylarını çağın gereksinimleri doğrultusunda en donanımlı şekilde geliştirmeyi hedefleyen derslerden oluşmaktadır. İngilizce Öğretmenliği öğrencileri ayrıca sosyoloji, psikoloji, karşılaştırmalı edebiyat, tarih ve iletişim gibi alanlardan ve müfredatlarına dahil edilen genel kültürü artırıcı derslerden de faydalanabilirler.

Programın eğitim süresi 4. yıldır Öğrenciler İngilizce Öğretmeni unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

* Bilgi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi. Hacettepe Üniversitesinde İngilizce Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma Alanları:

Mezunlar, vakıf ve devlet üniversitelerinde İngilizce okutmanı olarak görev alabilirler. İngilizce öğretimi alanında, müfredat uzmanı, öğretim materyalleri geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, çeviri, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bankacılık gibi farklı sektörlerde de iş bulabilirler. İngilizce Öğretmenliği mezunları mezun oldukları alana ek olarak hemen hemen bütün Sosyal Bilimler alanlarında lisansüstü programlara katılabilir ve bu alanlarda iş bulabilirler.