İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatları programı, İngiliz ve Rus dillerini ve edebiyatlarını inceler.

Programın amacı: Rus ve İngiliz dillerini, edebiyatlarını ve kültürlerini tanıyıp ülkemizle benzer ve farklı özelliklerin anlaşılabilmesini ve bunun meslek yaşamında Türkiye açısından avantaj haline gelmesini sağlayacak kadar iyi düzeyde Rusça ve İngilizce öğretmektir.

Ders içerikleri: Öğrenciler Rus ve İngiliz dilleri, edebiyatları, tarih ve kültürleriyle ilgili derslerin yanı sıra anlamaya ve konuşmaya yönelik dersler de görmektedir Eğitim Dili Rusça ve İngilizcedir.
Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler programdan filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları:

• Üniversiteler

• Büyükelçilik

• Gümrük

• Dışişleri Bakanlığı

• Turizm ve Kültür Bakanlığı

• Turizm sektörü

• Hukuk büroları

• Dış ticaret firmaları

• Dershaneler, kurslar ve diğer eğitim kurumlan, çeviri ve tercümanlık hizmetleri veren firmalar