İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat programı toplumlar arası kültürel ilişkileri geliştiren ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir edebiyat çalışması sunar.

Programın amacı: Türkiye, Osmanlı, Avrupa, Amerika ve postkolonyal edebiyat ve kültürel araştırmalar alanlarında öğrencilere çalışma fırsatı sunmaktır.

Ders içerikleri: Programda dünya edebiyatı, eleştirel kuram ve disiplinlerarası dersler bulunmaktadır.

Bu derslerde öğrenciler farklı türlerde edebi ve kültürel metinlerin analizi ve yorumlamasını yapma imkanı bulurlar. Bölümde Dünya Edebiyatından Başlıklar, Amerikan Edebiyatı, Osmanlı Edebiyatı, Çeviri Çalışmaları, Eleştirel Kuram Okumaları, Karşılaştırmalı Roman gibi dersler okutulmaktadır.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler lisans diploması alarak mezun olurlar.

Çalışma alanları: Mezun öğrenciler edebiyat alanında yüksek lisans ve doktora imkânına sahip oldukları gibi yayıncılık, gazetecilik, kültürel araştırmalar, felsefe, eğitim, uluslararası ilişkiler, film, medya ve görsel sanatlar alanlarında kariyer için temel nitelikte bir eğitim almış olduklarından bu alanlara da yönelebilirler.