06Ingiliz Dili ve Edebiyatı programı İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yeteneklerini geliştiren ve İngiliz edebiyatının çeşitli dönemlerini ele alarak, eserlerin yazıldıkları çağı belli fikir akımları çerçevesinde değerlendiren bir programdır.

Programın amacı: İngilizce bilgisine sahip, çağdaş öğretim yöntemlerini özümsemiş, İngiliz edebiyatı ve kültürüne hakim. İngiliz dili ve edebiyatı konularında dünyada meydana gelen gelişmeleri takip edebilen, eleştirel okuma ve düşünme kabiliyetleri üst düzeyde öğrenciler yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerine İngiliz edebiyatı ve kültürü konularında disiplinlerarası akademik çalışma ve araştırma yapmaları ve sonuçları ulusal-uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda uygulamaları ve paylaşmaları için bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmaktadır.

Ders içerikleri: Bölüm öğrencilerine lisans düzeyinde genel olarak İngiliz Edebiyatı, İngiliz Dili, Dilbilim, Amerikan Edebiyatı. Çeviri, Mitoloji, Karşılaştırmalı Edebiyat. Edebiyat Kuramları ve Uygulamalı Eleştiri konularında çeşitli dersler verilmektedir.Programın eğitim süresi U yıldır. Öğrenciler programdan filolog unvanıyla mezun olarak lisene diploması alırlar.

* Kocaeli Üniversitesi. Ankara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde İngilizce Yeterlik Sınavım geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma alanları: Mezunlar özel sektör ve kamu sektöründe reklam, çeviri, ofis yöneticiliği, danışmanlık, turizm, sigorta, bankacılık, finans, senaryo yazarlığı, televizyon, radyo yayıncılığı konularında çalışabilir. Formasyon eğitimi almış öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yapabilir Ayrıca İngilizce eğitim veren üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarında öğretim görevlisi olarak çalışabilir veya İngilizce öğreten özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.