Ingiliz Dilbilimi programı, (Dilbilim [İngilizce] olarak da adlandırılabilir) Dilbilim bölümlerinde eğilim dilini İngilizce olarak belirleyen üniversitelerce bu şekilde adlandırılmıştır.

Programın amacı: Dilin nasıl bir mekanizmaya sahip olduğu ve nasıl inceleneceğini kavratmaktır. Dolayısıyla dilbilimciler, çok dil bilen kişiler olmak zorunda olmamakla birlikte, inceleme alanları belirli bir dil ile de sınırlı değildir.

Ders içerikleri: Dilbilimin temel inceleme alanları küçük-ölçekli ve büyük-ölçekli incelemeler olarak ikiye ayrılır. Birinci grup incelemeler daha çok dilin sesbilim, sesletim bilgisi, biçimbılım, sözcükbılgisi, sözdizimi, anlambilim bağlamındaki yapısal ve işlevsel özelliklerini ele alır. İkinci grup incelemeler ise dilin bireysel ve toplumsal özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan görünümlerini araştırır. Bu incelemeler doğrultusunda bölümde Dil, Kültür ve iletişim, Sesbilgisı ve Sesbilim, Dilbilim Tarihi, Morfoloji, Sinirdilbılim, Metindilbilim, Medya ve Dil, Toplumdilbilim Uygulamaları, Dil ve Cinsiyet, Söylem Çözümlemesi gibi dersler bulunmaktadır.
Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler Dilbilimci unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

* Hacettepe Üniversitesi ve Mersin Ünıvei’sıtesı nde Hazırlık Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler

Çalışma alanları: Bir dilbilimci dil olgusunun önemli bir parametre olduğu her ortamda iş bulabilir, dahası yeni iş ortamları yaratabilir Bu doğrultuda Dilbilim bölümü mezunlarının yaygın olarak çalıştığı alanlardan bazıları şöyledir:

• Yazılım sektörü (Doğal dil işleme)

• Reklam ajanslarında metin yazarlığı, yaratıcı yönetmenlik (creative director)

• Pazar araştırma şirketlerinde dilbilim araştırma uzmanı

• Özel eğitim kurumlarında İngilizce, yabancılar için Türkçe okutmanlığı

• Çevirmenlik

• Basın yayın kuruluşlarında dil uzmanlığı

• Konuşma bozuklukları tedavisi

• Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda İngilizce öğretmenliği