İbrani dili ve Edebiyatı programı, öğrencilerin İbranice okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmesinin yanı sıra Türkiye-İsrail arasında gelişen ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilecek kişiler yetiştirir

Programın amacı: Bu bölümde eğitimi süresince öğrencilerin akademik düşünce ve analiz yeteneği kazanmaları, İbraniceyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisi edinmeleri amaçlanmaktadır.

Ders içerikleri: Program süresince İbrani edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihine yönelik dersler de işlenmekte, öğrencilerin dil becerisi dışında bu konularda da bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. Programın eğitim süresi 4 yıldır Öğrenciler programdan filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları: Bölüm mezunlarının Türkiye genelinde çok az olması kendilerine birtakım avantajlar sağlar. Bölüm mezunları genel olarak turizm, kültür, edebiyat gibi alanlarda çalışabilir ve özel kuruluşların yanı sıra devlet kurumlarında da görev alabilir. Çeviri ofisleri ve merkezleri, bölüm mezunlarının en önemli çalışma alanlarıdır. Bölüm mezunları editör, redaktör, yazı işleri müdürü veya genel yayın koordinatörü gibi unvanlarla yayınevlerinde çalışabilir. Bölüm mezunlarının bir diğer çalışma alanları ise konsolosluklar veya büyükelçiliklerdir.