Hungaroloji programı,Ural dili ailesine bağlı bir dil olan Macar dili, Macar edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktadır.

Programın amacı: Türk-Macar ortak tarihsel geçmişi üzerine Macaristan’da yapılan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi; sosyal, kültürel kaynakların tanıtımının ve alan araştırmalarının yapılması; bunun yanı sıra akademik eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesidir.
Ders içeriği: Başta Macar Dili nin Öğretimi. Macar Edebiyatı, Macar Kültürü olmak üzere çeşitli boyutlarıyla Türk-Macar ilişkileri işlenmekte ve de çeviri uygulamaları yapılmaktadır.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler programdan mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları: Bu bölümden mezun olanlar özel sektörde tercüme bürolarında, turizm sektöründe, kütüphane ve arşivlerde görev alabilirler.