Hindoloji programı, Sanskrit dilinin filolojisi ve edebiyatı üzerinde durmaktadır.

Programın amacı: Hindistan bilgisi anlamına gelen Hindoloji Anabilim Dalında, Hint-Avrupa dil ailesi adı altında toplanan dillerin başı kabul edilen Sanskrit dilinin filolojisi ve edebiyatı üzerinde durulmaktadır. Hindoloji’nin ulusal tarih, kültür ve dilimiz ile olan ilişkilerinin araştırılmasında ışık tutacak bilgiler vermeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ders içerikleri: Temel öğretim olarak öğrencilere, Sanskrit filolojisinin tarihi, eldeki metinlerin kronolojik düzenlemesi ve kapsamları, metinlerin yazıldığı devanagari alfabesi, gramer, edebiyat ve kültür tarihi, çeşitli metin tercümeleri gibi konular gösterilmektedir.
Ayrıca bu çok zengin dilin edebiyatı ve kültürü içinde bulunan dilbilgisi, felsefe, din, mitoloji, tarih, tiyatro tarihi, bilim tarihi gibi konuları da incelenmektedir. Bunun yanında modern Hint dillerinden biri olan Hindi dili de okutulmaktadır.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler programdan mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları:

• Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gibi çeşitli Devlet kuruluşları

• TRT

• Özel Televizyonlar

• Tercüme büroları

• Özel şirketler