Gürcü Dili ve Edebiyatı programıyla öğrenciler, iyi derecede kazandıkları Gürcü dili yeterlilikleriyle Türkiye – Gürcistan arasında hızla gelişen sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin de etkisiyle önemli iş imkanları elde eder.

Programın amacı: Öğrencilerin Gürcüce okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek, Türkiye ile Gürcistan arasında gelişen ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerde rol oynayan kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda görev alabilecek düzeyde eleman yetiştirmektir.

Ders içerikleri: Öğrencilere lisans programı süresince metin analizi ve eleştiri becerisini kazandırmaya önem verilir. Program uyarınca öğrencilere Gürcü Dilinin Temel Kuralları, Gürcüleri Tanıtım, Gürcüce Dilbilgisi, Gürcüce Okuma, Yazma, Konuşma, Gürcü Edebiyatı, Gürcüce Türkçe Çeviri, Gürcistan Coğrafyası, Mesleki Gürcü Dili, Gürcistan Tarihi, Gürcü Kültürü, İş Hayatı İçin Gürcü Dili gibi dersler verilmektedir

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler programdan filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.
Çalışma Alanları*

• Dış İşleri Bakanlığı

• Millî Eğitim Bakanlığı

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• İç İşleri Bakanlığı

• Ulaştırma Bakanlığı

• Akademik Düzeydeki Çalışma Alanları (Üniversiteler, Enstitüler ve Araştırma Merkezleri)

• Askeri Birimler

• İstihbarat Birimleri

• Kütüphaneler

• Kitap, Dergi ve Gazetecilik Alanları

• Radyo ve Televizyon Kuruluşları

• Türk Dil Kurumu

• Türk Tarih Kurumu

• Devlet Arşivleri

• Özel Sektör Alanları

• Mütercim – tercümanlık