Fransızca Öğretmenliği programı Fransızca öğretmeni yetiştirmeye yönelik eğitim veren bir lisans programıdır.

Programın amacı: Öğrencinin Fransızca konuşma ve yazma yeteneklerini geliştirerek, Fransız edebiyatını ve kültürünü disiplinlerarası bir temelde çeşitli boyutlarıyla öğretmek; bilimsel düşüncenin rehberliğinde, öğrenciye hümanist ve akılcı değerlere dayalı özgür bir zihin yapısı kazandırmak; öğrenciyi araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı kılarak Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamaktır.

Ders içerikleri: Programda öğrencilere Fransızcanın öğretimi, dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, edebiyat öğretimi, çeviri, dil becerileri, dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama, Fransızca ders kitaplarının incelenmesi,
bilgisayar destekli dil öğrenimi gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Bölüm dersleri arasında Eğitim Psikolojisi. Fransız Edebiyatı. Fransızca Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Fransızca Öğretim Yöntemleri ve Sınıf Yönetimi gibi dersler bulunmaktadır.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler Fransızca Öğretmeni unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

* Hacettepe Üniversitesi. Marmara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinde Hazırlık Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma alanları: Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan mezun olanlar ilk ve orta öğretim kurumlarında Fransızca öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca, özel sektörde, elçiliklerde, turizm ile ilgili firmalarda ve mütercim-tercümanlık alanında çalışabilmektedirler.