Fransız Dili ve Edebiyatı programı; kuramsal dilbilim, çeviribilim. karşılaştırmalı edebiyat alanlarında, yabancı dil olarak Fransızca öğretimi konusunda uzmanlar yetiştiren bir programdır.

Programın amacı: Fransız edebiyatını ve kültürünü disiplinlerarası bir temelde çeşitli boyutlarıyla öğretmek; bilimsel düşüncenin rehberliğinde, öğrenciye hümanist ve akılcı değerlere dayalı özgür bir zihin yapısı kazandırmak; öğrenciyi araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı kılarak Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamak; ileride araştırmacı olmak isteyenler ile çeşitli alanlarda görev alacaklara gerekli meslekî alan bilgisi ve bunu kullanabilme becerilerini kazandırmaktır.

Ders içerikleri: Edebiyat derslerinde, Ortaçağ döneminden yirminci yüzyıla uzanan bir yelpazede roman, öykü, tiyatro gibi temel edebiyat türleri işlenmektedir. Kuramsal derslerde farklı inceleme yaklaşımlarıyla edebi metinler bilimsel bir açıdan İncelenmektedir. Dilbilim derslerinde dil ve anlam olguları ele alınmakta, Avrupa dilbiliminin önde gelen kuramları öğretilmektedir. Programda Fransız Dilinin Ses Yapısı, Fransız Edebiyat Tarihi, Anlatım Teknikleri, Fransız Şiiri, Düşünce Akımları ve Genel Dilbilim gibi dersler bulunmaktadır.

Programın eğitim süresi U yıldır. Öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

* Haliç Üniversitesi’hde 1 yıl zorunlu hazırlık sınıfıyla birlikte eğitim süresi 5 yıldır.

* Gazi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde Hazırlık Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler bir yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma alanları: Bu bölümden mezun olan öğrenciler yüksek öğretim kurumlarında Fransızca eğitmenliği (öğretim elemanı ve okutmanlık), (pedagojik formasyon alınabilen koşullarda) orta öğretim Fransızca öğretmenliği, sözlü / yazılı çevirmenlik, uluslararası şirketlerde çokdilli uzmanlık, basın-yayın kuruluşlarında ve yayınevlerinde editörlük ve redaktörlük, turizm ve hizmet sektöründe dilsel iletişim danışmanlığı yapabilirler.