Fars Dili ve Edebiyatı programı, Farsça öğretiminin yanı sıra Fars edebiyatının klasik ve modern dönemleriyle ilgili araştırmaların yapıldığı bir programdır.

Programın amacı: Fars dilinde yazılmış kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgilerin incelenip derlenmesini ve yayınlanmasını; Türk dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı ile ilgili Farsça yazılmış el yazması ve eski Türkçe matbu kaynakların tenkitli neşirlerinin ve çevirilerinin yapılarak gün ışığına çıkarılmasını; karşılaştırmalı dil ve edebiyat çalışmalarının yapılmasını; yakın disiplinlerde bu sahada çalışanlara alt yapı malzemesini ve konforunu hazırlamayı; dilimizin ve kültürümüzün Farsça konuşan ülkelerde tanıtılmasını amaçlamaktadır.

Ders içerikleri: Fars Dili ve Edebiyatı programında dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Fars dili ve edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma, çeviri, edebî bilgiler, modern ve klasik metinler konularının yanında Arapça. Osmanlı Türkçesi ve Mevlâna Araştırmaları gibi dersler de görmektedirler.
Programın eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Öğrenciler programdan filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları: Bu bölümün mezunları akademik hayatlarını sürdürebilecekleri gibi İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü, TRT, Silahlı Kuvvetler. Haber Alma Teşkilatı, Devlet Arşivleri, Vakıf kuruluşları. yazma eser kütüphaneleri, elçilikler, konsolosluklar görse ve yazılı basın kuruluşlarında çalışabilirler Aynca turizm acentelerinde ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışma olanağı da bulabilirler