Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programında klasik çağ Yunan dili ve edebiyatı ile Yunan Yarımadası, Ege ve Batı Anadolu’yu kapsayan alanda Yunan Uygarlığı konusunda eğitim verilir.

Programın Amacı. Çağdaş uygarlığın yapı taşlarından biri durumundaki Eski Hellen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsenmesini sağlayarak bu amaç doğrultusunda daha hızlı ilerlemek, ayrıca verilen klasik eğitim formasyonuyla topluma, çağdaş düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü bireyler kazandırmaktır. Çünkü bireye saygı, özgürlük düşüncesi, akılcılık gibi unsurlar Hellen dünyasında doğup gelişen kavramlardır. Hellenler, bilim ve felsefenin doğuşunda da önemli bir rol oynamış, yarattıkları birçok edebî türle Latin yazarlarına ve birçok modern edebiyatçıya örnek olmuşlardır. Onları kavramak ve daha iyi anlamak için önce bu temel kaynağı iyice öğrenmek gerekir. Anabilim dalının ikinci bir hedefi de, birçok uygarlığa sahne olmuş ülkemizin zengin tarihsel ve arkeolojik geçmişinin araştırılması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Ders içerikleri: Anabilim dalında, dört yıllık lisans eğitimi süresince Eski Hellen dili, alfabesinden başlayarak tüm gramer-sentaks kuralları verilmek suretiyle öğretilmekte, bu bilgiler metin ders eriyle pekiştirilmektedir. Gramer ve metin dersleri doğal olarak öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Metin derslerinde, ilk sınıflarda bu amaca yönelik basit düzeydeki metinlerle öğrencilerin hem öğrendiklerini uygulaması, hem de çeviri yapma becerisini kazanmaları sağlanmakta; üst sınıflarda ise çeşitli yazarların yapıtlarının çevirisine geçilmektedir. Bu derslerin yanında, tüm lisans eğitimini kapsayacak şekilde edebiyat ve kültür dersleri mevcuttur. Edebiyat derslerinde, Homeros Çağı’ndan Bizans Çağı’nın sonuna kadar, Eski Hellen edebiyatındaki bütün edebî türler sistematik bir şekilde okutulmaktadır. Edebiyat derslerine paralel olarak yapılan kültür tarihi derslerinde ise, devlet yapısı (yönetim organizasyonu), ordu, din, bilim, eğitim ve spor gibi konular ele alınmaktadır. Eğitim programında, bunların dışında Yunan Filolojisine Giriş, Yunan Dilinin Lehçeleri, Yunan Epigrafyasına Giriş, Erken ve Klasik Yunan Düşüncesi gibi, öğrencilerin eski Hellen Dili ve Edebiyatı formasyonunu kazanmaları için gerekli dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerin formasyonları Lâtin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan alınan derslerle tamamlanmaktadır.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

• Akdeniz Üniversitesinde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil (Almanca /Arapça / Fransızca / İngilizce) hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, lisans eğitim süresine dahil değildir.

Çalışma Alanları:

• Müzeler ve Örenyerleri

• Üniversiteler

• Araştırma Merkezleri

• Kütüphane ve arşivler

• Bakanlıklar ve Elçilikler

• Turizm ve Gezi Şirketleri

• Tercüme Büroları