Ermeni Dili ve Edebiyatı programı, Ermeni ve Türk toplumlarının eski çağlardan beri ilişki içinde olmaları sebebiyle, Türkiye tarihi ve kültürünün anlaşılması için de son derece önemli bir bölümdür Son dönemlerde gerek Türkiye’nin tarih araştırmaları gerekse bu konuda yetişmiş uzman akademisyenlerin sayısının azlığı nedeniyle, Ermeni dili, kültürü ve edebiyatı konusunda yetkin araştırmacılara duyulan ihtiyaç giderek artmış bulunmaktadır.

Programın amacı: Çeviri, gramer ve konuşma eğitimine ağırlık verilerek öğrencilerin Ermeni dilini yetkin şekilde kullanmaları, Ermenistan kültür ve tarihi ile Ermeni edebiyatı ve tarihi konusunda yetkin olmaları hedeflenmektedir.

Ders içerikleri: Programda Ermenice yazma konuşma, okuma ve dinleme becerileri; Ermeni edebiyati ve uygulamalı dilbilimin yanı sıra karşılaştırmalı doğu dil ve kültür çalışmaları derslerine yer verilmektedir

Çalışma Alanları: Ermeni Dili ve Edebiyat Bölümü mezunları, özel sektörlerde istihdam edilecekleri gibi üniversiteler ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. Bunların yanı sıra çeşitli resmi ve özel arşivlerde de görev almaları mümkündür. Mezunların istihdam edilmesi amaçlanan özel ve kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Yazma Eserler Kurumu, Kütüphaneler, Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları sayılabilir.