Manas Üniversitesi (Kırgızistan-Türkiye) Doğu Dilleri Anabilim Dalında, Çin Dili ve Edebiyatı programı ve Rus Dili ve Edebiyatı programı yer alır.

Çin Dili ve Edebiyatı programı, öğrencilerin Çince dilbilimsel veya edebi çalışmalarını yürütebilmeleri için onları uzmanlık seviyesinde eğitmeyi amaçlar.

Öğrenciler, Çin dilinde uzmanlık seviyesine ulaşırken, hem Çin edebiyatından modern eserleri, hem gazeteleri, hem de klasik eserleri inceleyebilir, ayrıca Çin dilini inceleyip anlamaya yönelik dilbilimsel yaklaşımları öğrenebilir.

Rus Dili ve Edebiyatı programı, Rusçayı çok iyi seviyede bilen; klasik, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek; kendisinin ve başkalarının düşüncelerini yetkin biçimde bu dile aktarabilecek ve elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlendirebilecek bireyler yetiştirir.
Programların eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Öğrenciler bu programlardan filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları:

• Dışişleri Bakanlığı

• Kültür Bakanlığı

• Milli Kütüphane

• Ticaret Odaları

• Türk Hava Yolları

• Çince ve Rusça Turist Rehberliği

• Özel şirketlerde Çince ve Rusça tercümanlığı

• Özel şirketlerde danışmanlık

• Büyükelçilik