Çin Dili ve Edebiyatı programı, Çin diline ve edebiyatına hakim, kamu sektörü ve özel sektörün giderek daha çok ihtiyaç duyduğu uzmanlar yetiştirir. Çin’de basta Uygurlar olmak üzere Sarı Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Salarlar ve Tatarlar olmak üzere birçok Türk topluluğunun yaşaması ve Çin’in son 30 yıl içinde siyasi, sosyal ve ekonomik bakımlardan hızla dünyanın buyuk güçleri arasında yerini alması, ülkemizde Çın dili uzmanlığı alanında büyük bir iş gücü ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Programın amacı: öğrencilerin Çince dilbilimsel veya edebi çalışmalarını yürütebilmeleri için onları uzmanlık seviyesinde eğitmektir Öğrenciler, Çin dilinde uzmanlık seviyesine ulaşırken, hem Çin edebiyatından modern eserleri, hem gazeteleri, hem de klasik eserleri inceleyebilir ve Çin dilini inceleyip anlamaya yönelik dilbilimsel yaklaşımları öğrenebilirler.

Ders içerikleri: Çin Tarihi, Kültür ve Toplum. Yazılı İngilizce ve Bilgisayar gibi dersler verilmekte, öğrencilere çok toplumlu bir eğitim sistemi için gerekli olan bilgiler sağlanmaktadır, Bunun yanında Klasik ve Çağdaş Edebiyatı, Klasik Çince, Çağdaş Çince, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, Çeviri, Basın Dili ve Çin kültürü gibi temel dersler verilir

Programın eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır. Öğrenciler programdan filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları:

• Dışişleri Bakanlığı

• Kültür Bakanlığı

• Milli Kütüphane

• Ticaret Odaları

• Türk Hava Yolları

• Hazine ve Ticaret Müsteşarlığı

• Çince Turist Rehberliği

• Özel şirketlerde Çince tercümanlığı

• Özel şirketlerde danışmanlık

Mezunlar ayrıca üniversitelerin Sinoloji, Çin Dili ve Edebiyatı. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih Bölümü, iletişim Fakültesi, Uluslararası İlişkiler gibi pek çok bölümünde lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak ilgi duydukları alanlarda akademisyen olarak görev alabilirler.