Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, güncel konularla ilgili olarak kendilerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak ifade edebilirler. Bilimsel olarak, yunan dili, mitolojisi, edebiyatı, tarihi ile Yunan kültürü ve folklorunun gelişimini tanımlayabilir, uzmanlık alanına yönelik olarak Yunanca bir metni okuyabilir, anlayabilir, sözlü ve yazılı çeviri yapabilirler.

Programın Amacı: Öğrenciye temel dil ve edebiyat bılglerinı kavrama becerisini kazandırmak ve Yunanca konuşma, yazma, araştırma ve inceleme yeteneklerim geliştirmektir. Ayrıca öğrencileri çağdaş Yunan dili ve edebiyatının ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde anlama ve inceleme yeterliliğine ulaştırabilmektir. Yunancayı güzel ve doğru kullanabilecek ve ileri düzeyde çeviri yapabilecek öğrenciler yetiştirmektir.

Ders içerikleri: Öğrencilerin atacağı dersler üç ana kategoride incelenebilir. Dil dersleri kategorisinde Çağdaş Yunanca ileri Dil Bilgisi. Sentaks. Çeviri. Sözlü Anlatım gibi dersler bulunur. Edebiyat derslerinde Anlatım, Çağdaş Yunanca Metin Çevirisi, Modern Dönem Yunan Şiiri, Modern Dönem Yunan Romanı, Yunan Tiyatrosu gibi Yunan edebiyatı ve eserlerine yönelik dersleri görürler. Bizans Tarihi, Bizans Metinleri, Yunan Kültür Tarihi, Çağdaş Yunan Tarihi ve Antik Yunan Kültürünün Çağdaş Yunan Edebiyatına Etkileri gibi kültür ve tarihe yönelik dersler de verilir.

Programın eğitim süresi U yıldır. Öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

• İstanbul Üniversitesi’nde Yunanca Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma Alanları:

• Tercümanlık

• Turizm Rehberliği

• Çağdaş Yunanca Okutmanlığı

• Dışişleri Bakanlığı

• Başbakanlık

• Genelkurmay Başkanlığı