Bulgar Dili ve Edebiyatı programının öğrencileri eğitimleri boyunca Bulgar dili ile ilgili alanlarda uzmanlaşırlar. Bulgar dilinin gramer yapısı, yemişten günümüze yaşadığı değişiklikler, eski ve yeni Bulgarca eserler bu öğrenciler tarafından inceleme, araştırma konusu yapılır. Ayrıca Bulgarların gelenekleri, kültürü, sosyal yapısı hakkında da eğitilirler.

Programın Amacı: Bulgar dilini öğretmek. Bulgar edebiyatını, kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla kurulmuş olan anabilim dalı dört yıllık lisans programında Bulgarca, ses ve sözcük bilgisi, sözcük ve cümle yapısı ile üslup çerçevesinde öğretilmekte. Bulgarca-Türkçe/Türkçe-Bulgarca çeviri alanında pratik ve kuramsal bilgi verilmekte, Bulgar edebiyatı, edebiyat teorisi, Bulgaristan tarihi genel hatlarıyla tanıtılmaktadır. Öğrencilere Bulgarca yazılı ve sözlü ifade etme ve iletişim kurabilme becerisini kazandırma, geniş uygulamalı çalışmalar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bulgaristan’da beş yüz yıl süren tarihimizin izlerine, Türk varlığına ve bunların Bulgar dili, kültürü üzerindeki etkilerine yönelik araştırma çalışmalarını öğrencilerin dikkatine sunmak da programın hedefleri arasındadır.
Ders içerikleri: Bu bölümde Bulgar Edebiyatı Tarihi, Bulgar Grameri, Bulgar yazı dili ve fonetiği, edebiyat teorisi, Bulgarca-Türkçe/Türkçe-Bulgarca çeviri ve Bulgar Folkloru gibi dersler okutulmaktadır. Ankara Üniversitesi’nde Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü çatısı altında faaliyet gösteren Bulgar Dili ve Edebiyatı, bu bölümde bulunan diğer iki program olan Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Polonya Dili ve Kültürü Anabilim Dalıyla ortak dersler ve ortak bilimsel çalışmalar konusunda lisan ve lisansüstü düzeyde işbirliği içinde olup öğrencilerin Rusça ve Lehçe gibi diğer Slav dillerine ve kültürlerine ilişkin dersler almaları yönünde daha etkili bir program uygulamaktadır.

Programın eğitim süresi 4 yıldır, öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar

Çalışma Alanları:

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Dışişleri Bakanlığı

• Elçilikler

• Turizm Acenteleri

• Dış Ticaret Firmaları

• Kütüphane, arşiv

• TRT

• Tercümanlık