Boşnak Dili ve Edebiyatı programı Boşnak dilini öğrenmeyi ve öğrencilerini Boşnak kültürünü tanıtacak bilgilerle donatmayı hedefler.

Programın Amacı: Genel olarak öğrencilerin Boşnak dili grameri, Boşnakça okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerisi, İngilizce, Osmanlı döneminde Balkanlar, Boşnak edebiyatı, Boşnak dili tarihi, Boşnak dilinde işletmeler için metin çevirisi, Boşnak edebiyatında hikaye, roman ve metinler, sosyal bilimlerde araştırma metotları, 19. ve 20.yy’da Boşnak edebiyatı gibi konularda uzmanlaşması amaçlanmaktadır.

Ders içerikleri: Programda, Boşnakça Yazma Becerileri, Boşnakçanın Dilbilgisi, Boşnakça Dinleme ve Konuşma Becerileri, Kelime Bilgisi, Boşnakçanın Etnik Yapısı, Boşnak Dili Edebiyatı gibi Boşnak kültürü ve diline hakim olmayı amaçlayan dersler verilir. 1.ve 2. sınıfta seçmeli ders olarak İngilizce, Almanca, Fransızcadan biri, 3. ve 4. sınıfta ise Yunanca, Bulgarca. Arnavutça ya da Rusça gibi dersler verilmektedir.

Ayrıca üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda Mütercim-Tercümanlık veya Gümrük Turizm derslerini de seçmeli olarak alabilirler.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları:

• Dışişleri Bakanlığı

• Kültür Bakanlığı

• Turizm Bakanlığı

• Devlet Planlama Teşkilatı

• Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

• TRT

• Özel televizyon kuruluşları ve yerli/ yabancı haber ajansları

• Turizm Şirketleri

• Uluslararası Ticaret Firmaları

• içişleri Bakanlığı

• Ticaret Bakanlığı

• TBMM