Arnavut Dili ve Edebiyatı programı boyunca Öğrenciler, dili tüm özellikleriyle tanıma, uygulama, ifade edebilme; ayrıca gelişim süreçleriyle birlikte Arnavut edebiyatını, tarihini, folklorunu öğrenebilme; bunlara paralel olarak; Türk dili, edebiyatı, kültürü, ayrıca diğer Balkan ülkelerinin dil, edebiyat, tarih, folklor ve kültürleriyle ilgili yazılı – sözlü olarak karşılaştırma yapma imkanına sahip olmaktadır.

Programın Amacı: Mezunlara Arnavutça konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini kazandırmaktır. Bunun yanında Arnavutçanın dilbilgisini, dil ve edebiyatını öğretmek, ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerileri kazandırmaktır. Öğrenciler, güncel konularla ilgili olarak kendilerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak ifade edebilirler. Bilimsel olarak Arnavut dili, edebiyatı, tarihi ile Arnavut kültürü ve folklorunun gelişimini tanımlayabilirler; uzmanlık alanına yönelik olarak Arnavutça bir metni okuyabilir, anlayabilir, sözlü ve yazılı çeviri yapabilirler; ayrıca, Türk ve Balkan coğrafyasındaki karşılıklı kültürel ilişki ve etkilerini analiz edebilirler.

Ders içerikleri: Öğrencilere Arnavutça Okuma Becerileri, Dinleme ve Konuşma Becerileri, Arnavutça Dilbilgisi, Arnavutluk Tarihi, Arnavut Dili ve Edebiyatı Arnavutça İleri Okuma, Sözlü İletişim Becerileri
Karşılaştırmalı Balkan Dil ve Kültür Çalışmaları, Uygulamalı Arnavutça Metin Çalışmaları, Arnavutça Yazın Çevirisi, Ardıl Çeviri, Konferans Çevirmenlik Simültane Çeviri gibi dersler verilerek ileri düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Lisans öğreniminde 1. ve 2.sınıfta seçmeli ders olarak İngilizce, Almanca, Fransızcadan biri, 3. ve U. sınıfta ise Yunanca, Bulgarca, Boşnakça ya da Rusça gibi dersler verilir. Ayrıca öğrenciler kendi istekleri ve yetenekleri doğrultusunda 3. sınıftan itibaren mütercim-tercümanlık ve gümrük turizm alanlarında seçmeli dersleri seçip alanlarına yönelme konusunda destek alabilirler.

Programın eğitim süresi U yıldır. Öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları:

• TRT

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Dışişleri Bakanlığı

• Elçilik ve konsolosluklar

• Turizm ve otelcilik işletmeleri

• Gümrük işletme ve lojistik firmaları

• Basın-yayın ve medya kuruluşları