Arap Dili ve Edebiyatı programı. Arapçayı çok iyi seviyede bilen ve bu dile hâkim; klasik, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek; kışının ve başkalarının düşüncelerini etkin bir şekilde bu dile aktarabilecek; elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlendirebilecek öğrenciler yetiştirir.

Programının amacı: Arap dilini. Arap edebiyatı ve kültür tarihiyle birlikte inceleyerek öğretmek; Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebî birikimi hakkında bilgili. Arap dünyasındaki edebî, siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Ders İçerikleri: Başlıca Arapça dilbilgisi. Arap edebiyatı tarihi, kültür tarihi. Arapçadan Türkçeye. Türkçeden Arapçaya çeviri konularında dersler verilmektedir. Arap Edebiyatının çeşitli dönemlerine ait şiir ve nesir örnekleri ele alınmakta, kompozisyon yazma denemeleri yaptırılmakta, ayrıca öğrenciye konuşma alışkanlığı kazandırmaya çalışılmaktadır. Klasik metinlerin yanı sıra çeşitli konularda modern Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye Arapça terimler ve deyimler öğretilmektedir. Bunların yanı sıra İbranice, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Edebi Eleştiri dersleri de yer almaktadır.

Programın eğitim-öğretim süresi 4 yıldır Öğrenciler bu programdan filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları:

• Dışişleri Bakanlığı

• İçişleri Bakanlığı

• Milli Eğitim Bakanlığı (Öğretmen)

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Devlet Arşivleri

• Hastanelerde Sağlık Hizmetleri (Tercüman)

• Türk Hava Yolları ve Diğer Özel Hava yolu Şirketleri

• Özel Eğitim Kurumlan ve Yabancı Dil Kursları

• Turizm ve Seyahat Şirketleri

• Emniyet Genel Müdürlüğü

• İthalat ve İhracat Şirketleri

• TRT ve Diğer Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları

• Vakıflar Genel Müdürlüğü-Bankalar

• Tercüme Büroları

Ayrıca mezunlar üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak akademisyen olarak görev alabilirler.