Amerikan Kültürü ve Edebiyatı programı öğrencileri Amerika’nın tarihini, politikasını, edebiyatını, kültürünü ve medyasını çeşitli bakış açıları üzerinden araştırarak Amerika’yı ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak ele almaya teşvik eder. Bunu yaparken de küreselleşen bir dünyada başarılı olmak için ihtiyaç duyulan özel yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirir.

Programın amacı: Amerika’nın tarihsel, kültürel ve edebi ürünlerini karşılaştırmalı bakış açılarıyla irdeleyebilecek yetenekte öğrenciler ve araştırmacılar yetiştirmek; öğrencilerin uluslararası akademik dünyaya yenilikçi ve özgün katkıda bulunacak çalışmalar sürdürmesine destek olmaktır.

Ders içerikleri: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde geniş kapsamlı, disiplinlerarası çerçevede; edebi, ekonomik, kültürel, siyasi, sosyal ve tarihikonular işlenmektedir. Bölümde Amerikan Edebiyatı, Eleştiri Kuramları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Amerikan Şiiri. Amerikan Kültürü ve Sinema, Amerikan Feminist Edebiyatı, Mitoloji, Dilbilim, Batı Edebiyatı Tarihi gibi dersler verilmektedir.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler programdan filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

* Haliç Üniversitesinde zorunlu hazırlık sınıfıyla birlikte eğitim süresi 5 yıldır.

* Hacettepe Üniversitesi’nde İngilizce Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma Alanları: Bu programdan mezun olan öğrenciler; eğitim, iletişim, bilişim, yayıncılık, çevirmenlik, işletme, medya, pazarlama, turizm ve finans gibi alanlarda iş imkânı bulabilmektedirler.