Almanca Öğretmenliği programı, Almanca öğretmeni yetiştirmeye yönelik eğitim veren bir lisans programıdır.

Programın amacı: Öğrencileri Alman dili, edebiyatı ve dil öğretimi konularında yetiştirmek, Alman dilini ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğretecek düzeye getirmek ve Alman diline hakim, kültürlerarası bilgiyle donanmış, kazandığı bilgi ve birikimlerini öğrencilerine yansıtabilen, ulusal ve evrensel değerlere duyarlı öğretmenler yetiştirmektir.

Ders içerikleri: Almanca dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, edebiyat bilimi, çeviri, dil becerileri, dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, sınav hazırlama ve değerlendirme, öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle Almanca öğretmeni yetiştirme gibi konulardan oluşmaktadır. Bölümde Öğretim İlke ve Yöntemleri, İleri Okuma ve Yazma Becerileri, Alman Edebiyatı, Sınıf Yönetimi, Dilbilim, Dil Edinimi gibi dersler bulunmaktadır.

Program süresi 4 yıldır ve öğrenciler Almanca Öğretmeni unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

* Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nde Almanca muafiyet sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Çalışma alanları: Mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora programları gibi lisansüstü eğitim şansı da sunan anabilim dalının mezunları gerek devlet, gerekse özel okullarda Almanca öğretmeni olarak çalışma hakkı elde ederler. Bunun yanı sına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Ulusal Ajans gibi kurumların bünyelerinde uzman statüsünde çalışma imkânı, üniversite bünyelerinde Araştırma Görevlisi veya Almanca Okutmanı olarak çalışma imkânı da bulabilmektedirler.

*             Gazi Üniversitesi’nin; Almanya’nın Eberhard Karls Üniversitesi (Tübingen), Freie Üniversitesi (Berlin), Friedrich Schiller Üniversitesi (Jena), Paderborn Üniversitesi (Paderborn) ve Georg August Üniversitesi (Göttingen) ile Erasmus Değişim Programı kapsamında anlaşması mevcuttur.

*             Uludağ Üniversitesi Erasmus ve Secondos programı çerçevesinde 6 Alman ve 1 Avusturya üniversitesi ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi anlaşması, DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) ve Goethe Enstitüsü ile kurumsal işbirliği içerisindedir.

*             Erasmus / Secondos programı kapsamında işbirliği

  • Universitat Hamburg (Almanya)
  • Friedrich Schiller Üniversitat (Jena, Almanyal
  • Technische Üniversitat Dresden (Almanya)
  • Johannes Gutenberg Üniversitat (Mainz, Almanya)
  • Pâdagogische Hochschule (Scwabisch-Gmünd, Almanya)
  • Universitat Bielefeld (Almanya)
  • Universitat Innsbruck (Avusturya) (Ersamus) Universitat Innsbruck (Avusturya) (Secondos)