Alman Dili ve Edebiyatı programı, Germanistik olarak da adlandırılan, Alman dilinin, kültürünün, edebiyatının, tarihinin ve o ülkenin kökeninin bilimsel alanda incelendiği akademik bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı; günümüz Almanya’sını, Avrupa’da Almanca konuşulan ülkeleri ve günümüz Avrupa düşünce sistemini tarihsel, düşünsel-tarihsel ve kültürel fenomenler yolu ile araştırır.

Programın amacı: Alman edebiyatı ve kültürü, yazın kuramları ve dilbilim alanlarında eğitim verip araştırmalar yürüterek öğrencilerin çeşitli edebiyat türlerini dönemleri ile birlikte tanımalarını, edebi metinler üzerine eleştirel bir şekilde tartışmayı ve yazmayı öğrenmelerini sağlamaktır.

Ders içerikleri: Öğrencilere edebi metinlerden yola çıkarak yabancı dilde metin okuyup yazabilme, metni çözüp anlayabilme, okuduğu metnin özünü çıkarabilirle, özetleyebilme ve aktarabilme becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptırılır. Ders programı ilk iki yılda dilbilgisi ve yazılı anlatım ağırlıklı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca edebiyat ve dilbilim derslerinde, 3. ve 4. yıllara hazırlık niteliğinde uzmanlık alan bilgileri kazandırılır. Ardından 3. ve 4. yıllarda öğrencilerin okuduğu metni tek yönlü değil, tüm boyutlarıyla anlayıp onunla hesaplaşabilmesini, metinleri farklı bakış açılarından eleştirebilmesini ve eleştirel bir bakış açısı kazanmasını amaçlayan bir program uygulanır.

Programının eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.
* İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Almanca muafiyet sınavını geçemeyen öğrenciler hazırlık sınıfı okumak zorundadırlar.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler Alman dili, edebiyatı ve kültürüne dair edindikleri bilgilerin yanı sıra disiplinlerarası ve kültürlerarası bir çalışma yöntemi sayesinde yalnızca Alman kültürüne değil,
Batı kültürüne ilişkin genel bir eleştirel bakış açısı kazanırlar. Bu bilgilerini daha da derinleştirmek ve Alman edebiyatı konusunda uzman filologlar olarak meslek hayatlarına ve akademik çalışmalarına devam etmek isteyenler, Alman Dili ve Edebiyatı yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.

Çalışma alanları: Bölüm mezunları öncelikle araştırmacı yazar, editör, edebiyat eleştirmeni, dil uzmanı ve akademisyen olarak yetiştirilmektedir. Bunların dışında çalışma alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

• Almanya veya Alman Dili ile ilgili çeşitli kültür enstitüleri
• Elçiliklerin çeşitli birimleri
• Konsolosluklar
• Çeviri büroları
• Medyanın çeşitli alanları
• Avrupa Birliği Birimleri
• Dış İşleri Bakanlığı’nın çeşitli birimleri
• Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın çeşitli birimleri
• Türkiye’de bulunan Alman firmaları
• Hizmet sektörü, turizm
• Havayolu Şirketleri
• Üniversitelerde Almanca okutmanlığı
• Özel kolejlerde öğretmenlik
• (Formasyon eğitimi alınması durumunda) MEB okullarında Almanca Öğretmenliği