Rus Dili ve Edebiyatı programı, Rus dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyıp ülkemizle benzer ve farklı özelliklerin anlaşılabilmesini ve bunun meslek yaşamında Türkiye açısından avantaj halım-gelmesini sağlayacak kadar iyi düzeyde Rusça öğretir

500 yılı aşkın bir geçmişe dayanan Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin son yıllarda büyük ivme kazanması Rus dilini ülkemizde önemli bir konuma getirmiş, birçok alanda Rusça bilenlere gereksinimi artırmıştır.

Programın amacı: Rusçayı çok iyi seviyede bilen, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak olan bireyler yetiştirerek onları kamu sektörü ve özel sektörde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Ders içerikleri: Bölümde verilen derslerde Puşkin, Gogol, Turgenev ve Tolstoy gibi 19. yüzyıl yazarlarının muhteşem yapıtları ve çağdaş Rusya’nın son dönemlerde yazılmış popüler yapıtları, Rus dili tarihi ve bugüne kadar gösterdiği gelişim, çağdaş Rus dili ve Rusya tarihi okutulmaktadır. Bu dersler donanımlı bir öğretim için olanak sağlayacak niteliktedir ve öğrencilerin dil yeteneklerinin gelişmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürüyle ilgili derslerin yanı sıra anlamaya ve konuşmaya yönelik dersler de görmektedir. Verilen eğitim klasik ve temel bilgiler içerir Bunun yanı sıra toplam 12 kredi olmak üzere seçmeli olarak Leh Dili ve Edebiyatı ile Makedon Dili ve Edebiyatı dersleri de verilmektedir.

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 4 yıllık lisans eğitim süresine ek hazırlık sınıfı eğitimi dahil edilebilir. Öğrenciler programdan filolog unvanıyla mezun olarak

lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları:

• Büyükelçilik

• Gümrük

• TRT,

• Başbakanlık

• Dışişleri Bakanlığı

• Turizm ve Kültür Bakanlığı (kokartlı rehber olarak]

• Diyanet İşleri

• MİT

• Türk Hava Yolları

• T.C. Başbakanlık Basın – Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

• Türk Silahlı Kuvvetleri

• (Pedagojik formasyon alınması durumunda) Milli E$tim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullar, dershaneler, kurslar ve diğer eğitim kurumlan

• Turizm sektörü

• Hukuk büroları

• Dış ticaret firmaları

• Basın-yayın

• Çeviri ve tercümanlık hizmetleri veren firmalar