Leh Dili ve Edebiyatı programında Polonya’nın resmi dili olan ve 38 milyonu Polonya’da olmak üzere dünyada toplam 50 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilen Lehçe ve bu dille yazılmış edebiyat ürünlerinin özellikleri konusunda eğitim verilmektedir.

Programın Amacı: Türkiye ile Polonya arasında son yıllarda artan ticari ve turistik ilişkiler nedeniyle Lehçe bilen elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Lehçeyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilen ve Leh edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihini bilen nitelikli filologlar yetiştirmektir.

Ders içerikleri: Leh dili ve edebiyatı programında Lehçenin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile Leh edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda eğitim ver.’ 3u bolüm içerisinde Polonya dilinin tarihsel geçmişi ve günümüzdeki yapısı karşılaştırmalı olarak incelenir. Bölüm içerisinde verilen teorik eğitim, çeşitli yöntemlerle pekiştirilir ve Polonya dili hakkında her türlü bilgi verilir.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

• İstanbul Üniversitesinde Lehçe Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler

Çalışma Alanları:

• Özel kolejler ve kurslar (formasyon alınması durumunda)

• Tercümanlık büroları

• Dışişleri Bakanlığı

• Konsolosluklar

• Uluslararası işletmeler veya sivil toplum kuruluşları

• Turizm şirketleri

• Kültür ve Turizm Bakanlığı