Çeviribilim programı çeviriyi pratik bir alan olarak değil de bilimsel bir alan olarak, dilbilimsel süreçleriyle ele alan, inceleyen, çevirinin öğretim yöntemlerini saptayan ve öğretimini yapan bilim dalıdır.

Programın amacı:  Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürü ve kurumlan konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine ve uygulama deneyimine sahip, İngilizcenin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen; sosyal bilimler, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat, tarih gibi konularda alan bilgisiyle ve terminolojilerle tanışık yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

Ders içerikleri: Bölümde Seslendirme Çevirisi, Sözlü Çeviriye Giriş, İki Yönlü Sözlü Çeviri, Ardıl Çeviri Teknikleri, Kaydedilmiş Basın Yayın Metinleri Çevirisi, Toplum Çevirmenliği, Çeviri Kuramı, Çeviri Eleştirisi, Dilbilim, Metindilbilim gibi dersler bulunmaktadır. Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler mütercim-tercüman unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

*             Sakarya Üniversitesi Almanca Çeviribilim öğrencileri Hazırlık Yeterlik Sınavını geçememeleri halinde 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.

*             Yeditepe Üniversitesinde Hazırlık Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler sınav sonuçlarına göre Al -A2-B1-B2 seviyelerinden birine İngilizce eğitim almak üzere yerleştirilirler.

Çalışma alanları: Bölümün mezunları kamu sektöründe; Dışişleri Bakanlığı gibi devletin her kademesinde, özel sektör kurumlarında, yayınevlerinde, turizm sektöründe, hukuk ve iktisat alanlarında, dış ticarette, dış ilişkilerin ve iletişimin sürdürüldüğü her ortamda görev alabilirler. Mahkeme çevirmeni, sağlıkla ilgili kuruluşlarda toplum çevirme olabilirler. Şirketler ve çeviri bürolarında sözlü-yazılı çeviri alanlarında kadrolu ya da serbest çevirmen olarak çalışabilirler.