Arapça Öğretmenliği programı, öğrencilere Arapça öğretimi alanında iletişimsel yefterlilik ve dile hâkimiyet becerileri kazandırır Arapça gerek konuşulduğu coğrafyanın genişliği, gerek bu coğrafyanın dünyadaki stratejik önemi bakımından her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır, Arap dilinin öğretimi için pek çok tarihsel ve kültürel sebepler olduğu gibi turistik, ticari, ekonomik nedenler de gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Programının amacı: Öğrencilerin Arapça konuşulan coğrafyadaki çeşitli kültürleri tanımalarını, kendi kültürel değerlerini yabancılara aktarmalarını, kendi geçmişinde önemli bir yere sahip olan Arapça dilini görsel kişisel ve yazılı kaynaklardan takıp edebilmelerini ve bu dilde iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.

Arapça Öğretmenliği alanında çalışan öğretmenlerin ve destek hizmet personelinin hizmet içi eğitim programları yoluyla yetişmelerine katkı sağlamak; Arapça Öğretmenliği alanında çalışan uzmanların edimlerine katkıda bulunma amaçları ile bu lisans programı açılmıştır.

Ders İçerikleri: Bu program, hem teorik hem de uygulamalı dersleri fazlasıyla içerir. Arapça dilinin öğrenilmesine yönelik dil bilgi kapasitesi, sözcük bilgi kapasitesi, okuma ve yazma derslerinin yanı sıra öğretmenlik amacıyla gerekli olan Pedagojik Formasyon eğitimine yönelik dersler de eş zamanlı olarak verilir.

Programın eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Öğrenciler bu programdan mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma Alanları:

• Milli Eğitim Bakanlığı olmak

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Dışişleri Bakanlığı

• Maliye Bakanlığı

• Çalışma Bakanlığı

• Ulaştırma Bakanlığı

• Diyanet İşleri Başkanlığı

• Vakıflar Genel Müdürlüğü

• Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

• Büyükelçilikler ve konsolosluklar

• Akademisyenlik

• Arapça dil kursları

• Özel sektörler

Bölümün mezunları ayrıca radyo ve TV kuruluşları, yayınevleri, çevirmenlik, metin yazarlığı, editörlük gibi alanlarda iş imkânı bulabilirler.